Bogdan & Van Broeck

Gebouwen door BOGDAN & VAN BROECK Architects:
Cubes, Ateliers, Museum Vervoordt Foundation

 Elke woning heeft minstens drie gevels met een loggia die fungeert als buitenruimte, bereikbaar vanuit de gehele woning.
Tevens speelt het project maximaal in op de sterke punten van de omgeving: de ligging langsheen het water en de relatie tot het industriële erfgoed op de site door gebruik te maken van weloverwogen zicht-assen.

 

Tegelijk wordt gestreefd naar een harmonische relatie tussen de private en de publieke ruimte. Daartoe zijn zorgvuldig gekozen openingen tussen de volumes gelaten die zorgen voor ingekaderde doorzichten naar de bestaande gebouwen, naar de silo's, naar het water en naar de tussenliggende pleinen. Dit leidt tot het kernbegrip van dit ontwerp: "rooms with a view".Architectuur wordt hier bedacht als venster op de wereld. Dit principe wordt toegepast op verschillende schaalniveaus. Stedenbouwkundig zijn de ruimtes tussen de gebouwen bedacht als buitenkamers met doorzichten naar elkaar en de omgeving. Architecturaal is de distributie van functies binnen de woningen en de positie van de raamopeningen zodanig ontworpen dat opnieuw optimaal wordt ingespeeld op uitzichten en de bezonning, evenwel met behoud van privacy.


Grote hoge beglaasde loggia's zorgen in elke woning voor een ruime inpandige wintertuin en een overvloedige aanwezigheid van daglicht.
Door de variaties in planvorm en type, door de aparte geveluitwerking van elke woning is elke Cube een uniek en herkenbaar onderdeel binnen een groter samenhangend geheel.

www.bvbarchitects.com

  • MasterplanHet Kanaalproject wordt een hoogwaardig stedelijk complex
  • Stéphane BeelCreëert met het Silo’s en de Toren de twee landmarks van de site
  • Bogdan & Van BroeckIntegreren woningen en faciliteiten in het binnengebied tot een harmonisch geheel
  • Coussée & GorisGeven Escher, de Pakhuizen, het Waterhuis en de Artist studios een nieuwe betekenis
  • Michel DesvigneVerhoogt de leefbaarheid van de site met een doordachte landschapsarchitectuur