Bogdan & Van Broeck

Het bureau BOGDAN & VAN BROECK Architects ontwierp voor Kanaal verschillende wooneenheden in de vorm van Cubes, ook de nieuwe Ateliers van de Axel Vervoordt Company, en enkele gebouwen van de Axel & May Vervoordt Foundation werden mede door hen bepaald.  In het interview hieronder lichten Leo Van Broeck en Oana Bogdan hun visie op het project Kanaal toe.


Een appartement met karakteristieken van een huis

Elke woning heeft minstens drie gevels met een loggia die fungeert als buitenruimte, bereikbaar vanuit de gehele woning. Tevens speelt het project maximaal in op de sterke punten van de omgeving: de ligging langsheen het water en de relatie tot het industriële erfgoed op de site door gebruik te maken van weloverwogen zicht-assen naar de binnenpleinen, architectuur en water.

Tegelijk wordt gestreefd naar een harmonische relatie tussen de private en de publieke ruimte. Daartoe zijn zorgvuldig gekozen openingen tussen de volumes gelaten die zorgen voor ingekaderde doorzichten naar de bestaande gebouwen, naar de silo's, naar het water en naar de tussenliggende pleinen. Dit leidt tot het kernbegrip van dit ontwerp: "rooms with a view".

Architectuur als venster op de wereld

Dit principe wordt toegepast op verschillende schaalniveaus. Stedenbouwkundig zijn de ruimtes tussen de gebouwen bedacht als buitenkamers met doorzichten naar elkaar en de omgeving. Architecturaal is de distributie van functies binnen de woningen en de positie van de raamopeningen zodanig ontworpen dat opnieuw optimaal wordt ingespeeld op uitzichten en de bezonning, evenwel met behoud van privacy.

Unieke appartementen in een samenhangend geheel

Grote hoge beglaasde loggia's zorgen in elke woning voor een ruime inpandige wintertuin en een overvloedige aanwezigheid van daglicht. Door de variaties in planvorm en type, door de aparte geveluitwerking van elke woning is elke Cube een uniek en herkenbaar onderdeel binnen een groter samenhangend geheel.

Meer informatie over Bogdan & Van Broeck Architects kan u vinden op www.bogdanvanbroeck.com