Coussée & Goris

Coussée & Goris Architecten geven Escher, de Pakhuizen, het Waterhuis en de Artist studio's een nieuwe betekenis. De basishouding bij de reconversie van de bestaande gebouwen was steeds dat er een functie moest gevonden worden die de gebouwen zou doen herleven. Er is gekozen voor woonfuncties op de verdiepingen en een werkfunctie op het gelijkvloers. In het interview hieronder delen Ralf Coussée & Klaas Goris hun visie en ervaringen met het project.

Verleden en toekomst in één gebouw

Van de Pakhuizen aan de Stokerijstraat wordt elke waardevolle steen behouden. De charme van het historische monument met zijn diversiteit aan oude ruimten blijft bewaard. De authenticiteit wordt zelfs nog versterkt door het verwijderen van alle verbouwingen en toevoegingen die er door de jaren heen bij kwamen, en door het toevoegen van nieuwe contrasterende elementen.

Verleden en toekomst in één gebouw
Van de Pakhuizen aan de Stokerijstraat wordt elke waardevolle steen behouden. De charme van het historische monument met zijn diversiteit aan oude ruimten blijft bewaard. De authenticiteit wordt zelfs nog versterkt door het verwijderen van alle verbouwingen en toevoegingen die er door de jaren heen bij kwamen, en door het toevoegen van nieuwe contrasterende elementen.

Schets_Coussee_Goris_zijaanzicht

Oude gevels

Het gebouwencomplex wordt helemaal uitgezuiverd en de oude gevels komen weer vrij. De oorspronkelijke, nog zichtbare openingen worden terug opengemaakt. Waar nodig voor de nieuwe functies van het gebouw worden nieuwe openingen gecreëerd, eenvoudig en krachtig geïntegreerd in het ritme van de bestaande openingen.  Door het wegnemen van een aantal gebouwen komen enkele binnengebieden vrij. Zo ontstaan er kleine pleinen en doorsteken die de oorspronkelijke gebouwen weer van licht en lucht voorzien.

Verrassende ruimtes

Op het gelijkvloers bevatten de Pakhuizen ruimtes voor handel en diensten. De openheid van de bestaande grote ruimtes wordt behouden en geïntegreerd in de nieuwe functies: zo herwinnen de verrassende ruimtekwaliteiten hun volle waarde.

Moderne frisheid

De woonfunctie komt in een nieuw volume bovenop de bestaande bakstenen gebouwen, waardoor een gelaagde ruimtelijkheid ontstaat. Coussée & Goris concipiëren de nieuwe woongelegenheid, in het verlengde van Escher en het Waterhuis, als loggia's van dicht bij elkaar staande kolommen. De constructie van stalen pijlers en glas introduceren een moderne frisheid en creëren een boeiend spel van schaduwen, in contrast met het monolithische karakter van de bakstenen onderbouw.

Voor meer informatie over Coussée & Goris Architecten kan u terecht op hun website  www.coussee-goris.com