Jens Aerts

Jens Aerts

Jens Aerts (°1974, Antwerpen) is burgerlijk ingenieur-architect, afgestudeerd in 1997 aan de K.U.Leuven. Hij wint er de wedstrijd voor de bouw van het Ontmoetingscentrum op de Campus Arenberg in Heverlee, dat in het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2000-2001 werd opgenomen.

Na ervaring in ontwerpbureaus in binnen- en buitenland, behaalde hij in 2001 de Master in Stedenbouw aan de Universitat Politècnica de Catalunya in Barcelona. Hij werd daarna stedenbouwkundig adviseur van de Vlaams Bouwmeester (2002-2004) en de Brusselse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken (2004-2009).


Jens Aerts is geassocieerd met het stedenbouwkundig bureau BUUR en specialiseerde  zich in strategische visie vorming, stadsontwikkelingsprojecten, duurzame masterplanning,  projectregie en supervisorschap inzake architectuur en openbaar domein.

Hij is bestuurslid van de Vereniging voor Ruimte en Planning en is verantwoordelijk voor het ontwerp  en de architecturale supervisie van het masterplan van de site Kanaal.