Masterplan

Een hoogwaardig stedelijk complex

De ambitie van het Kanaalproject is om van de huidige monofunctionele site een hoogwaardig stedelijk complex voor gemengd wonen en werken te maken, ondersteund door enkele aanvullende faciliteiten.

Relatie met de omgeving

Behalve de interne meerwaarde wil het project ook de relatie van de Kanaalsite met de omgeving versterken.
Drie omliggende ruimtelijke structuren zijn daarbij bepalend:

  • De sterke lijnfiguur van het Albertkanaal
  • De groene Schijnvallei die Antwerpen met het buitengebied verbindt
  • En de residentiële wijk met vrijstaande huizen

Door een betere toegankelijkheid en het vernieuwde contact met het water wil de site een ontwikkelingspool voor wonen en werken worden en een meerwaarde voor de naburige woonwijk.

Gelaagdheid in de tijd

Het beeldbepalende historisch-industriële karakter van de site en de krachtige, vreemde typologie van de gebouwen vormen de ontwerprichtlijn voor de verdere ontwikkeling van de site. De positieve eigenschappen ervan worden versterkt, de negatieve geminimaliseerd. De nieuwe transformaties en toevoegingen zetten door middel van hedendaagse architectuur de gelaagdheid in de tijd door.

Van visie tot realisatie

Het stedenbouwkundig plan, ontworpen doorJens Aerts, is een sterk kader voor de beoogde ruimtelijke en functionele ontwikkeling van de site. Het duidt de deelprojecten aan en definieert de enveloppen voor de bebouwing en voor de verschillende buitenruimtes. Om het plan op een architecturaal hoogstaande manier uit te werken, werden drie architecten en een landschapsarchitect voor de buitenruimte geselecteerd.